BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Nr sprawy IiR.271.3.22.2019

Gmina Głuszyca, występując jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolej ręki dla zadania pn.: Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2019/2020", na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- treść informacji

Wprowadził Marta Czepil 13.12.2019 09:04:43
Opublikował Marta Czepil 13.12.2019 09:04:43
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 13.12.2019 09:04:43
Zaktualizował Marta Czepil 13.12.2019 09:07:35

Zapytanie ofertowe IiR.271.2.26.2019

Zapytanie ofertowe IiR.271.2.26.2019
(dotyczy opracowania dokumentu Strategia rozwoju elektromobilności)

Na podstawie art. 4 pkt 8 usawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) ooraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

1. zapytanie ofertowe
2. formularz oferty IiR.271.2.26.2019
3. wykaz usług
4. wykaz osób
5. fiszka - zarys strategii rozwoju elektromobilności
6. pytania i odpowiedzi - elektromobilność
7.
zestawienie złożonych ofert
8. protokół z wyboru wykonawcy

Wprowadził Marta Czepil 06.12.2019 21:18:04
Opublikował Marta Czepil 06.12.2019 21:18:04
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 06.12.2019 21:18:04
Zaktualizował Administrator 30.12.2019 09:21:14

IiR.271.3.23.2019

Ogłoszenie nr 629694-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy”

 

 

1 Ogłoszenie nr 629694.pdf

2 SIWZ budynek Parkowa powt 3.pdf

3 Zalacznik nr 3 do SIWZ budynek powt 3.pdf,

4 Zalacznik nr 4 OPZ

5 Zalacznik nr 6 Parkowa powt 3.doc

6 Zalacznik nr 7 Parkowa powt 3.doc

7 Formularz ofertowy  budynek Parkowa powt 3.doc

8 Zrzut BZP ogl.docx

9 odpowiedzi 11.12.2019 r.

10 załącznik nr 1

11 informacja z otwarcia ofert

12 informacja o wyborze oferty

Wprowadził Administrator 29.11.2019 13:41:19
Opublikował Administrator 29.11.2019 13:41:19
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.11.2019 13:41:19
Zaktualizował Marta Czepil 03.01.2020 12:11:35

Zapytanie ofertowe IiR.271.2.25.2019

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.25.2019

(dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

- Zapytanie

- Formularz oferty

- Wykaz usług

- Wzór umowy

- Mapa boisko sp3

- Mapa boisko Dolna

- Protokół z wybory wykonawcy

Wprowadził Administrator 22.11.2019 11:39:15
Opublikował Administrator 22.11.2019 11:39:15
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.11.2019 11:39:15
Zaktualizował Marta Czepil 02.12.2019 14:47:42

621433-N-2019

Ogłoszenie nr 621433-N-2019 z dnia 2019-11-13 r.
 
Gmina Głuszyca: „Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2019/2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Wprowadził Marta Czepil 13.11.2019 13:35:39
Opublikował Marta Czepil 13.11.2019 13:35:39
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 13.11.2019 13:35:39
Zaktualizował Administrator 22.11.2019 11:33:15
Wprowadził Administrator 21.10.2019 14:38:04
Opublikował Administrator 21.10.2019 14:38:04
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.10.2019 14:38:04
Zaktualizował Marta Czepil 13.11.2019 13:51:22
Wprowadził Administrator 16.10.2019 16:37:19
Opublikował Administrator 16.10.2019 16:37:19
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.10.2019 16:37:19
Zaktualizował Marta Czepil 12.11.2019 13:29:28
Wprowadził Administrator 15.10.2019 12:32:55
Opublikował Administrator 15.10.2019 12:32:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.10.2019 12:32:55
Zaktualizował Administrator 30.10.2019 10:06:04

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2019

Głuszyca 14.10.2019 r.

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
tel. 74 84 59 479
fax 74 84 56 339


Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.21.2019
(dotyczy przeprowadzenia kursów doskonalących dla nauczycieli szkół podstawowych Gminy Głuszyca)


Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.21.2019

2. Formularz ofertowy IiR.271.2.21.2019 - zał. nr 1

3. Oświadczenie IiR.271.2.21.2019 - zał. nr 2

4. Projekt umowy IiR.271.2.21.2019

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.21.2019

Wprowadził Administrator 14.10.2019 15:39:48
Opublikował Administrator 14.10.2019 15:39:48
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.10.2019 15:39:48
Zaktualizował Administrator 29.10.2019 16:29:08

liR.271.2.19.2019

Gmina Głuszyca

ul.Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339


Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.19.2019
(dotyczy modernizacji terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na
terenie Gminy Głuszyca)

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Modernizacja terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca”

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.19.2019.pdf

2a. Formularz ofertowy IiR.271.2.19.2019 - zał. nr 1.docx

2b. Oświadczenie IiR.271.2.19.2019 - zał. nr 2.docx

3. Przedmiar robót IiR.271.2.19.2019.pdf

4. Zaświadczenie IiR.271.2.19.2019.pdf

5. Opis zamierzenia IiR.271.2.19.2019.pdf

6. Zestawienie rzeczowo-finansowe IiR.271.2.19.2019 - wypełnia wykonawca.xlsx

7. Wzór umowy IiR.271.2.19.2019.docx

8 Formularz z unieważnienia postępowania

 

Wprowadził Administrator 03.10.2019 15:38:13
Opublikował Administrator 03.10.2019 15:38:13
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.10.2019 15:38:13
Zaktualizował Administrator 25.10.2019 15:21:41

Zapytanie ofertowe

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

 

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.18.2019

(dotyczy pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy” - ul. Parkowa 9.

 

 

Wprowadził Administrator 02.10.2019 16:35:00
Opublikował Administrator 02.10.2019 16:35:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.10.2019 16:35:00
Zaktualizował Administrator 23.10.2019 13:56:09

604922

Ogłoszenie nr 604922-N-2019 z dnia 2019-10-02 r.
 
Gmina Głuszyca: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łomnica - Głuszyca Górna OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Wprowadził Marta Czepil 02.10.2019 15:11:26
Opublikował Marta Czepil 02.10.2019 15:11:26
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 02.10.2019 15:11:26
Zaktualizował Marta Czepil 31.10.2019 11:34:47
Wprowadził Marta Czepil 04.09.2019 13:29:51
Opublikował Marta Czepil 04.09.2019 13:29:51
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.09.2019 13:29:51
Zaktualizował Administrator 15.10.2019 15:33:18
Wprowadził Marta Czepil 26.08.2019 08:56:26
Opublikował Marta Czepil 26.08.2019 08:56:26
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.08.2019 08:56:26
Zaktualizował Marta Czepil 12.09.2019 09:36:15

IiR.271.3.14.2019

Gmina Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55
58-340 Głuszyca
tel. 74 84 59 479
fax 74 84 56 339

Gmina Głuszyca: „Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Głuszycy (droga powiatowa nr 3377D)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

1 Ogłoszenie o zamówieniu nr 584324
2 SIWZ chodnik powt
3 załącznik nr 3 do SIZW
4 Projekt
5 Przedmiar
6 Specyfikacja_techniczna_chodnik
7 załącznik nr 6 chodnik
8 załącznik nr 7 chodnik
9 formularz ofertowy chodnik powt
10 zrzut BZ ogl
11 Pytania i odpowiedzi
1
2 informacja z otwarcia ofert
13 informacja o wyborze oferty

Wprowadził Marta Czepil 08.08.2019 19:50:36
Opublikował Marta Czepil 08.08.2019 19:50:36
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 08.08.2019 19:50:36
Zaktualizował Marta Czepil 06.09.2019 12:12:36

584196

Ogłoszenie nr 584196-N-2019 z dnia 2019-08-08

Gmina Głuszyca: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK
z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu
pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach
Podstawowych Gminy Głuszyca” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Wprowadził Marta Czepil 08.08.2019 14:47:44
Opublikował Marta Czepil 08.08.2019 14:47:44
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 08.08.2019 14:47:44
Zaktualizował Marta Czepil 05.09.2019 12:32:33

582256-N-2019

Ogłoszenie nr 582256-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Gmina Głuszyca: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej oraz byłego budynku szkolnego w Głuszycy w zakresie wykonania lamp oświetleniowych, instalacji odwadniającej oraz izolacji ścian fundamentowych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

 

1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 582256.pdf

2 SIWZ oswietlenie z odwodnieniem ul Parkowa.pdf

3 zalacznik nr 3 do SIWZ oswietlenia.pdf

4 zalacznik nr 4 OPZ.zip

5 zalacznik nr 6 Parkowa.doc

6 formularz ofertowy oswietlenie z odwodnieniem ul Parkowa.doc

7 zalacznik nr 3 do SIWZ oswietlenia.docx

8 zrzut BZP ogl.docx

9 informacja z otwarcia ofert

10 informacja o wyborze oferty

Wprowadził Administrator 06.08.2019 13:07:42
Opublikował Administrator 06.08.2019 13:07:42
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 06.08.2019 13:07:42
Zaktualizował Marta Czepil 30.08.2019 12:39:46

IiR.271.2.15.2019.

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.15.2019

(dotyczy usuwania wyrobów zawierających azbest)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r.- udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.15.2019.pdf

2. Formularz ofertowy IiR.271.2.15.2019 zał. nr 1.docx

3. Oświadczenie IiR.271.2.15.2019 - zał. nr 2.docx

3. Wzór KPO IiR.271.2.15.2019 - zał. nr 3.xls

4. Wzór protokół odbioru IiR.271.2.15.2019 - zał. nr 4.docx

5. Informacja o wyborze oferty IiR.271.2.15.2019

Wprowadził Administrator 25.07.2019 17:35:05
Opublikował Administrator 25.07.2019 17:35:05
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.07.2019 17:35:05
Zaktualizował Marta Czepil 16.08.2019 09:04:14

liR.271.2.16.2019

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.16.2019

(dotyczy przewozu wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca
zamieszkania do szkół w Wałbrzychu oraz Ludwikowicach Kłodzkich w roku szkolnym 2019/2020)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.16.2019.pdf

2. Formularz oferty IiR.271.2.16.2019 - zał. nr 1.docx

3. Oświadczenie IiR.271.2.16.2019 - zał. nr 2.docx

4. Wykaz taboru IiR.271.2.16.2019 - zał. nr 3.docx

5. Wzór umowy IiR.271.2.16.2019 - zał. nr 4.docx

6. Pytania i odpowiedzi 26.07.2019

7. Informacja z otwarcia ofert

8. Informacja o wyborze oferty

Wprowadził Administrator 23.07.2019 16:25:28
Opublikował Administrator 23.07.2019 16:25:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 23.07.2019 16:25:28
Zaktualizował Administrator 07.08.2019 09:47:55

576724

Ogłoszenie nr 576724-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Gmina Głuszyca: Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK z przeznaczeniem do szkolnych pracowni przedmiotowych w ramach projektu pn. „SZKOŁY NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w Szkołach Podstawowych Gminy Głuszyca” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

1 Ogłoszenie o zamowieniu nr 576724.pdf

2 SIWZ_IDW_pomoce dydaktyczne.pdf

3 SIWZ_PU_edukacja.pdf

4 SIWZ_OPZ.rar

5 Formularz ofertowy_pomoce dydaktyczne.doc

6 Zrzut BZP ogl.pdf

7 Pytania i odpowiedzi_23.07.2019 r.

8 Modyfikacja treści SIWZ

9 Ogłoszenie o zm ogloszenia nr 540156177-1

10 Pytania i odpowiedzi_29.07.2019

11 Pytania i odpowiedzi_31.07.2019

12 Informacja z otwarcia ofert

13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

14 Informacja o wyborze oferty

Wprowadził Administrator 22.07.2019 12:57:16
Opublikował Administrator 22.07.2019 12:57:16
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2019 12:57:16
Zaktualizował Marta Czepil 17.09.2019 14:46:23
Wprowadził Administrator 22.07.2019 11:42:21
Opublikował Administrator 22.07.2019 11:42:21
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2019 11:42:21
Zaktualizował Administrator 07.08.2019 13:59:44
Wprowadził Administrator 22.07.2019 11:32:12
Opublikował Administrator 22.07.2019 11:32:12
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.07.2019 11:32:12
Zaktualizował Marta Czepil 28.08.2019 14:23:22

IiR.271.2.14.2019

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.14.2019

(dotyczy modernizacji terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.14.2019.pdf

2a. Formularz ofertowy IiR.271.2.14.2019 - zał. nr 1.docx

2b. Oświadczenie IiR.271.2.14.2019 - zał. nr 2.docx

3. Przedmiar robót IiR.271.2.14.2019.pdf

4. Zaświadczenie IiR.271.2.14.2019.pdf

5. Opis zamierzenia IiR.271.2.14.2019.pdf

6. Zestawienie rzeczowo-finansowe IiR.271.2.14.2019 - wypełnia wykonawca.xlsx

7. Wzór umowy IiR.271.2.14.2019.docx

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.2.14.2019

 

Wprowadził Administrator 18.07.2019 15:37:36
Opublikował Administrator 18.07.2019 15:37:36
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 18.07.2019 15:37:36
Zaktualizował Administrator 23.07.2019 14:35:40

IiR.271.2.13.2019

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka

55 58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479

fax 74 84 56 339

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.13.2019

(dotyczy przewozu wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca
zamieszkania do szkół w Wałbrzychu oraz Ludwikowicach Kłodzkich w roku szkolnym 2019/2020),

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.13.2019.pdf

2. Formularz oferty IiR.271.2.13.2019 - zał. nr 1.docx

3. Oświadczenie IiR.271.2.13.2019 - zał. nr 2.docx

4. Wykaz taboru IiR.271.2.13.2019 - zał. nr 3.docx

5. Wzór umowy IiR.271.2.13.2019 - zał. nr 4.docx

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.2.13.2019

 

Wprowadził Administrator 18.07.2019 15:28:42
Opublikował Administrator 18.07.2019 15:28:42
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 18.07.2019 15:28:42
Zaktualizował Administrator 22.07.2019 16:11:08

liR.271.2.12.2019

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55 58-340 Głuszyca

tel. 74 84 59 479 fax 74 84 56 339

 

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.12.2019

(dotyczy modernizacji terenu boiska wiejskiego w miejscowości Sierpnica na

terenie Gminy Głuszyca)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.12.2019.pdf

2a. Formularz ofertowy IiR.271.2.12.2019 - zał. nr 1.docx

2b. Oświadczenie IiR.271.2.12.2019 - zał. nr 2.docx

3. Przedmiar robót IiR.271.2.12.2019.pdf

4. Zaświadczenie IiR.271.2.12.2019.pdf

5. Opis zamierzenia IiR.271.2.12.2019.pdf

6. Zestawienie rzeczowo-finansowe IiR.271.2.12.2019 - wypełnia wykonawca.xlsx

7. Wzór umowy IiR.271.2.12.2019.docx

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 02.07.2019 15:11:48
Opublikował Administrator 02.07.2019 15:11:48
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.07.2019 15:11:48
Zaktualizował Administrator 18.07.2019 15:26:33

567401-N-2019

Ogłoszenie nr 567401-N-2019 z dnia 2019-07-01 r.


Gmina Głuszyca: „Remont pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej i łącznika szkoły podstawowej nr 2, położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 53a.”

powt. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

1. Ogłoszenie o zamowieniu nr 567401.pdf

2. SIWZ dach powt.pdf

3. Zalacznik nr 3 do SIWZ dach.docx

3. Zalacznik nr 3 do SIWZ dach.pdf

4. Zalacznik nr 4 OPZ.zip

5. Zalacznik nr 6 dach powt.doc

6. Zalacznik nr 7 dach powt.doc

7. Formularz ofertowy SIWZ dach powt.doc

8. Zrzut BZP ogl.docx

9. Informacja z otwarcia ofert

10. Informacja o wyborze oferty

 

 

Wprowadził Administrator 01.07.2019 15:22:18
Opublikował Administrator 01.07.2019 15:22:18
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.07.2019 15:22:18
Zaktualizował Administrator 25.07.2019 17:45:48
Wprowadził Administrator 24.06.2019 14:05:37
Opublikował Administrator 24.06.2019 14:05:37
Odpowiedzialny za treść Administrator 24.06.2019 14:05:37
Zaktualizował Administrator 31.07.2019 11:14:54

Ogłoszenie nr 558562-N-2019

Ogłoszenie nr 558562-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

Gmina Głuszyca: „Remont pokrycia dachowego budynku sali gimnastycznej i łącznika szkoły podstawowej nr 2, położonego w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza 53a.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

1. Ogłoszenie o zamowieniu nr 558562.pdf

2. SIWZ dach.pdf

3. Zalacznik nr 3 do SIWZ dach.pdf

4. Zalacznik nr 4 OPZ.zip

5. Zalacznik nr 6 dach.doc

6. Zalacznik nr 7 dach.doc

7. Formularz ofertowy dach.doc

8. Informacja z otwarcia ofert

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Administrator 10.06.2019 11:10:16
Opublikował Administrator 10.06.2019 11:10:16
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 10.06.2019 11:10:16
Zaktualizował Administrator 01.07.2019 11:55:07
Wprowadził Administrator 09.05.2019 17:11:41
Opublikował Administrator 09.05.2019 17:11:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 09.05.2019 17:11:41
Zaktualizował Administrator 21.06.2019 11:49:10
Wprowadził Administrator 25.04.2019 15:57:45
Opublikował Administrator 25.04.2019 15:57:45
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.04.2019 15:57:45
Zaktualizował Administrator 08.05.2019 16:38:44

IiR.271.2.9.2019

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.9.2019

(dotyczy remontu dachu w obiekcie "Łomnicka Chata" przy ul. Sudeckiej 41

w Łomnicy)

 

Wprowadził Administrator 01.04.2019 17:13:04
Opublikował Administrator 01.04.2019 17:13:04
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.04.2019 17:13:04
Zaktualizował Administrator 26.04.2019 11:47:11

IiR.271.2.8.2019

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

"Rozbiórka muru oporowego przy budynku wielorodzinnym mieszkalnym przy ul. Zdrojowej 1 w miejscowości Grzmiąca, gmina Głuszyca"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.8.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2019

3. Rysunek zakres IiR.271.2.8.2019

4. Przedmiar IiR.271.2.8.2019

5. Geologia IiR.271.2.8.2019

6. FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY POSTĘPOWANIE KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO

Wprowadził Administrator 22.03.2019 10:20:07
Opublikował Administrator 22.03.2019 10:20:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.03.2019 10:20:07
Zaktualizował Administrator 09.04.2019 17:08:09
Wprowadził Administrator 27.02.2019 18:35:25
Opublikował Administrator 27.02.2019 18:35:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.02.2019 18:35:25
Zaktualizował Administrator 09.04.2019 10:56:13
Wprowadził Administrator 26.02.2019 17:02:49
Opublikował Administrator 26.02.2019 17:02:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.02.2019 17:02:49
Zaktualizował Administrator 27.03.2019 18:07:25
Wprowadził Administrator 29.01.2019 15:41:40
Opublikował Administrator 29.01.2019 15:41:40
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.01.2019 15:41:40
Zaktualizował Administrator 05.04.2019 10:56:06

IiR.271.2.5.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy" nr RPDS.03.04.04-02-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.5.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.5.2019

3. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.5.2019

 

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:11:36
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:11:36
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:11:36
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:05:25

IiR.271.2.4.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy", nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.4.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.4.2019

3. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.4.2019

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:10:59
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:10:59
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:10:59
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:06:19

IiR.271.2.3.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej", nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2019

3. Pytania i odpowiedzi 18.01.2019

4. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.3.2019

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:09:22
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:09:22
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:09:22
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:07:11

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 1. ZAMAWIAJĄCY

         Gmina Głuszyca

         ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca

         NIP: PL 886-25-72-750, REGON: 890718248

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja prawidłowości stosowania kryteriów wyboru Grantobiorców w projekcie pn.: Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” RPDS.03.01.00-02-0014/17-00.
 2. Zadaniem Wykonawcy będzie weryfikacja złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o Grant w naborach ogłoszonych przez Grantodawcę w okresie od 18 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
 3. Weryfikacji podlegać będzie prawidłowość oceny w/w wniosków przez Grantodawcę na bazie zaakceptowanych przez DIP kryteriów.
 4. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem wniosków o grant, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
 5. Raport z weryfikacji zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz dostarczony Zamawiającemu w formie drukowanej oraz elektronicznej. Elementem raportu będzie lista rankingowa Grantobiorców, która zostanie porównana z listami ustalonymi przez Grantodawcę w procesie konkursu grantowego.
 1. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wykonawca musi udokumentować, iż na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia dysponować będzie 3 osobami, które uczestniczyły w procesie wyboru projektów do dofinansowania, ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przynajmniej jedna z wyżej wymienionych osób musi dysponować co najmniej 5 letnim doświadczeniem w ocenie wniosków o dofinansowanie, ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od podpisania umowy.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 1. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu/faksu, adres e-mail, numer NIP i REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć w formie oświadczenia listę osób zaangażowanych w realizację zamówienia potwierdzająca spełnianie wymagań stawianych Wykonawcy.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres k.lazanowska@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, lub za pośrednictwem: poczty, kuriera. Może być też dostarczona osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100%

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 3. Oświadczenie - lista osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
 

 

 

 

Wprowadził Administrator 07.01.2019 20:51:41
Opublikował Administrator 07.01.2019 20:51:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.01.2019 20:51:41
Zaktualizował Administrator 15.01.2019 16:04:15
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl