BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2018
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2018
Wprowadził Administrator 14.11.2018 15:44:09
Opublikował Administrator 14.11.2018 15:44:09
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.11.2018 15:44:09
Zaktualizował Administrator 04.12.2018 11:06:20
Wprowadził Administrator 25.10.2018 12:46:55
Opublikował Administrator 25.10.2018 12:46:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.10.2018 12:46:55
Zaktualizował Administrator 19.11.2018 20:31:33
Wprowadził Administrator 25.10.2018 12:44:38
Opublikował Administrator 25.10.2018 12:44:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.10.2018 12:44:38
Zaktualizował Administrator 13.11.2018 16:59:11
Wprowadził Administrator 23.10.2018 16:58:38
Opublikował Administrator 23.10.2018 16:58:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 23.10.2018 16:58:38
Zaktualizował Administrator 13.11.2018 17:00:26
Wprowadził Administrator 22.10.2018 07:52:20
Opublikował Administrator 22.10.2018 07:52:20
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.10.2018 07:52:20
Zaktualizował Administrator 05.12.2018 08:35:02
Wprowadził Administrator 21.10.2018 17:09:26
Opublikował Administrator 21.10.2018 17:09:26
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.10.2018 17:09:26
Zaktualizował Administrator 11.12.2018 11:28:47
Wprowadził Administrator 02.10.2018 16:30:55
Opublikował Administrator 02.10.2018 16:30:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.10.2018 16:30:55
Zaktualizował Administrator 25.10.2018 15:36:45

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu szczegółowego projektu

IiR.271.2.17.2018

05.09.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu szczegółowego projektu modernizacji i rozbudowy ekspozycji Podziemnego Miasta "Osówka" w ramach realizacji projektu "Tajemnice Militarnych Podziemi"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.17.2018

2a. Formularz oferty IiR.271.2.17.2018

2b. Formularz oferty IiR.271.2.17.2018

3. Koncepcja modernizacji i rozbudowy ekspozycji

4. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.17.2018

5. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.17.2018

Wprowadził Administrator 05.09.2018 13:58:39
Opublikował Administrator 05.09.2018 13:58:39
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.09.2018 13:58:39
Zaktualizował Administrator 17.09.2018 14:34:24
Wprowadził Administrator 03.09.2018 14:57:32
Opublikował Administrator 03.09.2018 14:57:32
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.09.2018 14:57:32
Zaktualizował Administrator 01.10.2018 10:28:52
Wprowadził Administrator 30.08.2018 15:28:34
Opublikował Administrator 30.08.2018 15:28:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 30.08.2018 15:28:34
Zaktualizował Administrator 20.09.2018 10:19:09

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2018

I.iR.271.3.15.2018

10.08.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Zakup wozu strażackiego "lekkiego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej"

1. Ogłoszenie o zamówieniu 602906-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.15.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.15.2018

4. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.15.2018

5. Projekt umowy IiR.271.3.15.2018

6. Specyfikacja techniczna pojazdu IiR.271.3.15.2018

7. Pytania i odpowiedzi 2018.08.17

8. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.15.2018

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.15.2018

__________________________________________________________________________

IiR.271.3.14.2018
06.08.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

"Tajemnice militarnych podziemi - zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 599655-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.14.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.14.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.14.2018

4. Projekt umowy IiR.271.3.14.2018

5. Program Funkcjonalno-Użytkowy iiR.271.3.14.2018

6. PFU-załączniki IiR.271.3.14.2018

7. Osówka-stan istniejący IiR.271.3.14.2018

8. Pytania i odpowiedzi 16.08.2018 r.

9. Pytania i odpowiedzi 17.08.2018 r.

10. Pytania i odpowiedzi 20.08.2018 r.

11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500197954-N-2018

12. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.14.2018

13. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.14.2018

 

__________________________________________________________________________

IiR.271.3.13.2018

23.07.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 593167-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.13.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.13.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.13.2018

4. Projekt umowy IiR.271.3.13.2018

5. Dokumentacja projektowa część I IiR.271.3.13.2018

6. Dokumentacja projektowa część II IiR.271.3.13.2018

7. Dokumentacja projektowa część III IiR.271.3.13.2018

8.Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.13.2018

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.13.2018


IiR.271.2.15.2018

23.07.2018

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na realizacji zadania pn.:

"Wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.15.2018

2. Formularz oferty IiR.271.2.15.2018

3. Projekt umowy IiR.271.2.15.2018

4. Pytania i odpowiedzi 03.08.2018 r.

5. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.15.2018


 


IiR.271.3.12.2018

19.07.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

"Tajemnice militarnych podziemi - zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 591529-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.12.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.12.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.12.2018

4. Projekt umowy IiR.271.3.12.2018

5. Program Funkcjonalno-Użytkowy iiR.271.3.8.2018

6. PFU-załączniki IiR.271.3.8.2018

7. Osówka-stan istniejący IiR.271.3.8.2018

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.12.2018

 


IiR.271.3.11.2018

12.07.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

„Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2018/2019”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 588047-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.11.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2018-docx

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2018-pdf

4. Projekt umowy cz.II IiR.271.3.11.2018

4a. Projekt umowy cz.I IiR.271.3.11.2018

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.11.2018


 


IiR.271.3.10.2018

03.07.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Głuszyca"

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 583158-N-2018.pdf

2.SIWZ IiR.271.3.10.2018.pdf

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2018.docx

3.Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2018.pdf

4.Projekt umowy IiR.271.3.10.2018.pdf

5.Dokumentacja ul. Pionierów IiR.271.3.10.2018.rar

6.Dokumentacja ul. Dolna IiR.271.3.10.2018.rar

7. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.10.2018

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.10.2018

 

 


IiR.271.3.9.2018

28.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3" - budowa drogi pożarowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu 580286-N-2018

2. SIWZ IiR.271.2.9.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.9.2018-docx

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.9.2018-pdf

4. Projekt umowy_IiR.271.3.9.2018

5. Dokumentacja projektowa IiR.271.3.9.2018

6. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.9.2018

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.9.2018

 

 


IiR.271.3.8.2018

28.06.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

Tajemnice militarnych podziemi – zaprojektowanie i wykonanie budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu wejścia do sztolni”

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 579744-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.8.2018

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2018_doc

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2018_pdf

4. Projekt umowy IiR.271.3.8.2018

5. Program Funkcjonalno-Użytkowy iiR.271.3.8.2018

6. PFU-załączniki IiR.271.3.8.2018

7. Osówka-stan istniejący IiR.271.3.8.2018

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.8.2018

 


IiR.271.2.14.2018

20.06.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:

"Sowiogórski Raj - Głuszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole"

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.14.2018

2. Formularz oferty IiR.271.2.14.2018-docx

3. Formularz oferty IiR.271.2.14.2018-pdf

3. Projekt umowy IiR.271.2.14.2018

4. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.14.2018

5. Wytyczne ppoż IiR.271.2.14.2018

6. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.14.2018

7. Formularz z ponownego wyboru oferty IiR.271.2.14.2018

 


IiR.271.3.7.2018

19.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 284 w miejscowości Grzmiąca"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 575814-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.7.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.7.2018-docx

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.7.2018-pdf

4. Projekt umowy IiR.271.3.7.2018

5. Projekt budowlany IiR.271.3.7.2018

6. Specyfikacja techniczna IiR.271.3.7.2018

7. Rysunki IiR.271.3.7.2018

8. Przedmiar IiR.271.3.7.2018

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.7.2018

 

 


IiR.271.3.6.2018

15.06.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy (dz. nr 112 dr) wraz z odwodnieniem na długości 300 mb (0+000 do 0+300) [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 574219-N-2018

2. SIWZ IiR.271.3.6.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.6.2018

3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.6.2018

4. Projekt umowy IiR.271.3.6.2018

5. Program Funkcjonalno - Użytkowy IiR.271.3.6.2018

6. Przedmiar IiR.271.3.6.2018

7. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.6.2018

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.6.2018

 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

 

1. Ogłoszenie IiR.271.2.13.2018

2. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.13.2018

3. Formularz oferty IiR.271.2.13.2018

4. Projekt umowy IiR.271.2.13.2018

5. Formularz dokumentujący postępowanie IiR.271.2.13.2018

 


IiR.271.2.11.2018

30.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr IiR.271.2.11.2018
(dotyczy pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

 

1. Ogłoszenie IiR.271.2.11.2018
2. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2018
3. Formularz oferty IiR.271.2.11.2018
4. Projekt umowy IiR.271.2.11.2018

 


IiR.271.3.5.2018

30.05.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa oświetlenie drogowego na terenie Gminy Głuszyca"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 565995-N-2018
2. SIWZ IiR.271.3.5.2018
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2018.docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.5.2018.pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.5.2018
5. Dokumentacja ul. PionierówIiR.271.3.5.2018
6. Dokumentacja ul. DolnaIiR.271.3.5.2018

7. Pytania i odpowiedzi 08.06.2018

8. Dane planowania ul. Dolna

9. Dane planowania ul. Pionierów

10. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.5.2018

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.5.2018

 


IiR.271.2.10.2018

22.05.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:

„Budowa chodnika przy ul. Łomnickiej w Głuszycy i ul. Sudeckiej w Łomnicy”:


1. Zapytanie ofertowe projekt IiR.271.2.10.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.10.2018-pdf
4. Rysunek ul. Łomnicka, Głuszyca
5. Rysunek ul. Sudecka, Łomnica

6. Formularz z unieważnienia postępowania IiR.271.2.10.2018

 


IiR.271.3.4.2018

27.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie 552128-N-2018
2. SIWZ IiR.271.3.4.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-pdf
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.4.2018-docx
4. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018
5. PFU IiR.271.3.4.2018
6. Decyzja RDOŚ IiR.271.3.4.2018
7. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018
8. Plan zagospodarowania przestrzennego IiR.271.3.4.2018

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500101928-N-2018
10. Pytania i odpowiedzi 10.05.2018
11. SIWZ IiR.271.3.4.2018 po zmianach
12. Projekt umowy IiR.271.3.4.2018 po zmianach
13. Koncepcja zagospodarowania terenu IiR.271.3.4.2018 DWG.dwg

14. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.4.2018

15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiT.271.3.4.2018

 


IiR.271.2.9.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn:

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach, dz. nr 102”:

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.9.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.9.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.9.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.9.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.9.2018

 


IiR.271.2.8.2018

24.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: 

„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych i budynków w Łomnicy, dz. nr 184 i 120”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.8.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018d_docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.8.2018_pdf
3. Przedmiar IiR.271.2.8.2018
4. Projekt budowlany IiR.271.2.8.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.8.2018

 


IiR.271.3.3.2018

13.04.2018

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

„Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 544983-N-2018.pdf

2. SIWZ IiR.271.3.3.2018.pdf

3. Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.3.2018.docx

4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2018.pdf

5. Projekt utwardzenie placu IiR.271.3.3.2018.rar

6. Elektryka IiR.271.3.3.2018.rar

7. Przedmiar plac IiR.271.3.3.2018.pdf

8. Przedmiar br. elektrycznaIiR.271.3.3.2018.pdf

9. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.3.2018

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.3.2018

 


IiR.271.2.7.2018

09.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2018"
 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.7.2018
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-docx
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.7.2018-pdf
3. Załącznik 3-wzór KPO IiR.271.2.7.2018
4. Załącznik 4-wzór protokół odbioru IiR.271.2.7.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.7.2018

 

 


IiR.271.2.6.2018

04.04.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pn

„Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 w celu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.6.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2018-pdf
3. Projekt umowy IiR.271.2.6.2018

4. Korekta do zapytania ofertowego IiR.271.2.6.2018

5. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.6.2018

 


IiR.271.2.3.2018

29.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Sowiogórski Raj – budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy

1. Ogłoszenie o zamówieniu 538277-N-2018
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.2.2018
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-docx
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2018-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.2.2018
5. PFU IiR.271.3.2.2018
6. Decyzja RDOŚ

7. Pytania i odpowiedzi 10.04.2018
8. Załącznik nr 1 do odpowiedzi 10.04.2018
9. Załącznik nr 2 do odpowiedzi 10.04.2018

10. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.2.2018

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.2.2018

 


IiR.271.3.1.2018

12.03.2018 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację dostawy pn.:

Dostawa 2 sztuk autobusów

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS049-107525-pl
2. SIWZ IiR.271.3.1.2018
3. Załącznik 1 do IDW Formularz ofertowy IiR.271.3.1.2018
4. Załącznik 2 do IDW JEDZ IiR.271.3.1.2018
5. Załącznik 3 do IDW Wykaz dostaw IiR.271.3.1.2018
6. Załącznik 4 do IDW grupa kapitałowa IiR.271.3.1.2018
7. WU Wzór umowy IiR.271.3.1.2018
8. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów IiR.271.3.1.2018
9. WU Zał nr 2 Warunki serwisu gwarancyjnego IiR.271.3.1.2018
10. WU Zał nr 3 Protokół przekazania autobusów do celów szkolenia IiR.271.3.1.2018
11. WU Zał nr 4 Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia IiR.271.3.1.2018
12. WU Zał nr 5 Protokół odbioru autobusów i dokumentacji IiR.271.3.1.2018
13. WU Zał nr 6 Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu Umowy IiR.271.3.1.2018

14. Pytania i odpowiedzi 15.03.2018 r.

15. Ogłoszenie o zmianie 2018-OJS062-137326-pl
16. Pytania i odpowiedzi 29.03.2018
17. SIWZ IiR.271.3.1.2018 z dnia 29.03.2018
18. WU Wzór umowy z dnia 29.03.2018

19. Pytania i odpowiedzi 16.04.2018
20. WU Zał nr 1 Wyposażenie autobusów-zmienione IiR.271.3.1.2018

21. Pytania i odpowiedzi 24.04.2018

22. Informacja z otwarcia ofert IiR.271.3.1.2018


 

 


IiR.271.2.3.2018

09.03.2018 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:

"Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2018
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-docx
2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2018-pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia IiR.271.2.3.2018
4. Projekt umowy IiR.271.2.3.2018


16.01.2018 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Głuszycy zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Usługa cateringu w roku 2018 – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 40 dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3”

1. Zapytanie ofertowe 1-2018 catering żłobek
2. Formularz oferty, oświadczenie catering żłobek
3. Wzór umowy catering żłobek

Wprowadził Administrator 20.05.2015 13:38:28
Opublikował Administrator 20.05.2015 13:38:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 13:38:28
Zaktualizował Administrator 06.09.2018 14:00:30
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl