BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2015
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2015

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2015

IiR.271.2.19a.2015

07.12.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem wyposażenia pomieszczeń przygotowanych dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Głuszycy – wyposażenie w sprzęt RTV i AGD

 

1.zapytanie ofertowe IiR.271.2.19a.2015
2.Załącznik nr 1 oferta IiR.271.2.19a.2015
3.Załącznik nr 2 oświadczenie IiR.271.2.19a.2015

 

 


IiR.271.2.19.2015

03.12.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert, których przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem wyposażenia pomieszczeń przygotowanych dla Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Głuszycy

 

1.Zapytanie ofertowe IiR.271.2.19.2015
2.Załącznik nr 1 oferta IiR.271.2.19.2015
3.Załącznik nr 2 oświadczenie IiR.271.2.19.2015

 


IiR.271.3.10.2015

01.12.2015 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 600 000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych"

 

1.ogłoszenie o zamówieniu 325736-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.10.2015
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.10.2015
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.10.2015
4.uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu
5.opinia RIO dot. wykonania budżetu za I półrocze 2015
6.opinia RIO dot. możliwości spłaty kredytu
7a.Rb-27 s za III kw 2015
7b.Rb-28 za III kw 2015
7c.Rb-N za III kw.2015
7d.Rb-Z za III kw 2015
7e.Rb-NDS za III kw 2015
8.Wieloletnia Prognoza Finansowa

9.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.10.2015

 


IiR.271.3.9.2015

3.10.2015 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2015/2016":

1.ogłoszenie o zamówieniu 271688-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.9.2015
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.9.2015 doc.
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.9.2015 pdf.
4.projekt umowy IiR.271.3.9.2015
5.Wykaz obwodów IiR.271.3.9.2015
6.Plan zimowego utrzymania dróg IiR.271.3.9.2015

7.pytania i odpowiedzi do przetargu
8.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 273186-2015

9.Specyfikacja po wprowadzeniu zmian IiR.271.3.9.2015

10. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.9.2015


 

 


IiR.271.3.8.2015

 

13.10.2015

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.: "Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2015/2016"

1.ogłoszenie o zamówieniu 271660-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.8.2015
3.Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2015 doc.
3.Formularz oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.8.2015 pdf
4.Projekt umowy-załącznik nr 9 IiR.271.3.8.2015
5.Wykaz chodników-załącznik nr 10; IiR.271.3.8.2015
6.Plan zimowego utrzymania dróg

7.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.8.2015

 


IiR.271.3.7.2015

 

09.10.2015 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. "Dzienny Dom Senior-Wigor na terenie Gminy Głuszyca"

1.Ogłoszenie o zamówieniu 267384-2015
2.SIWZ-Senior wigor IiR.271.3.7.2015
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.7.2015
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.7.2015
4.Umowa Senior Wigor IiR.271.3.7.2015
5.Projekt budowlany IiR.271.3.7.2015
6.mapa zasadnicza IiR.271.3.7.2015
7.rysunki IiR.271.3.7.2015
8.przedmiar robót IiR.271.3.7.2015

9.zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.7.2015

 


 

Nr IiR.271.2.13.2015

07.09.2015 r

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania - modernizacja terenu boiska wiejskiego w Kolcach

 

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie
  3. Wykaz osób
  4. przedmiar
  5. opis robót
  6. zaświadczenie organu Adm. Arch.-Bud.

 


 

Nr IiR.271.2.12.2015

07.09.2015 r

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania - dostawa i montaż ogrodzenia wzdłuż rzeki Bystrzyca przy ul. Bohaterów Getta w Głuszycy

 

 

1.Formularz oferty - zał. nr 1

2.Oświadczenie - zał. nr 2

3.Wykaz osób - Zał. nr 3

4.Wykaz podwykonawców - zał. nr 4

5.Szkic przęsła 1 - zał. nr 5

6.Załącznik nr 6-Element ozdobny przęsła 1

7.Szkic przęsła 2 - zał. nr 7

8.Program Funkcjonalno-Użytkowy - zał. nr 8

 

 


 

IiR.271.3.6.2015

03.09.2015 r

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Dzienny Dom Senior-Wigor na terenie Gminy Głuszyca"

 

1.Ogłoszenie 130765-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.6.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.6.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.6.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.6.2015
5.Projekt budowlany IiR.271.3.6.2015
6.mapa zasadnicza
7.rysunki

8.przedmiar robót IiR.271.3.6.2015

9.Zawiadomienie o unieważnieniu IiR.271.3.6.2015

 


IiR.271.3.5.2015

12.08.2015 r.

 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji usługi pn.: „Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016”

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 205934-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.5.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.5.2015 - pdf
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.5.2015 - docx
4.Projekt umowy IiR.271.3.5.2015

5.Pytania i odpowiedzi 18.08.2015 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.08.2015 r.

 

 

 

 


Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2015
 

29.06.2015 r.
 


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi - audyt oświetlenie na terenie Gminy Głuszyca
 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2015
2. Załącznik nr 1-oświetlenie uliczne
3. Załącznik nr 2 oświadczenie oświetlenie uliczne
4. Załącznik nr 3 wykaz usług audyt oświetlenie

 


 

IiR.271.3.4.2015

23.06.2015 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica”

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 92607-2015

2.Specyfikacja istotnych warunków zamóienia IiR.271.3.4.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.4.2015 docx
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.4.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.4.2015
5.Program funkcjonalno - użytkowy

6. Pytania i odpowiedzi 29.06.2015 r.

7. Pytania i odpowiedzi 03.07.2015 r.

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.07.2015

9. Zawiadomienie o anulowaniu

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.08.2015 r.

 

 

 


 

IiR.271.3.3.2015

12.05.2015


Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 metrów bieżących [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]"


1.Ogłoszenie 68241-2015
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.3.2015
3a.Wzór oferty z załącznikami
3b.Wzór oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.3.2015
5a.kosztorys ofertowy IiR.271.3.3.2015
5b.kosztorys ofertowy PDF IiR.271.3.3.2015
6. Projekt budowlano wykonawczy IiR.271.3.3.2015
7. Rysunek 1 IiR.271.3.3.2015
8. Rysunek 2 IiR.271.3.3.2015
9. Rysunek 3 IiR.271.3.3.2015
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót IiR.271.3.3.2015
11. Pytania i odpowiedzi IiR.271.3.3.2015

12.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.3.2015

 

 

 

 IiR.271.3.2.2015

27.04.2015

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb (od 0+000 do 0+200) [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.]”

 

1.Ogłoszenie 96588-2015
2.SIWZ IiR.271.3.2.2015
3.Wzór oferty wraz z załącznikami IiR.271.3.2.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.2.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.2.2015
6.Projekt budowlany IiR.271.3.2.2015
7.specyfikacje techniczne IiR.271.3.2.2015
8.rysunki IiR.271.3.2.2015
9.BIOZ IiR.271.3.2.2015
10.kopia mapy ewidencyjnej IiR.271.3.2.2015

11.Pytania i odpowiedzi

12.Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.2.2015

13.Zawiadomienie ponowne o wyborze oferty IiR.271.3.2.2015

 IiR.271.3.1.2015

27.04.2015

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania zadania pn.: „Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 80 m2 – [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]”

1.Ogłoszenie 96504-2015
2.SIWZ-IiR.271.3.1.2015
3.Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2015
4.Projekt umowy IiR.271.3.1.2015
5.kosztorys ofertowy IiR.271.3.1.2015
6.Projekt budowlano-wykonawczy IiR.271.3.1.2015
7.Rysunek 1 iiR.271.3.1.2015
8.Rysunek 2 IiR.271.3.1.2015
9.Rysunek 3 IiR.271.3.1.2015
10.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót IiR.271.3.1.2015

11. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.1.2015

Wprowadził Administrator 12.01.2016 08:13:07
Opublikował Administrator 12.01.2016 08:13:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 12.01.2016 08:13:07
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl