Rejestr zmian
Rejestr zmian
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
29.05.2023 09:00:58 Marta Czepil wprowadzenie Ogłoszenie o wyborze na ławników BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
26.05.2023 14:49:43 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
26.05.2023 14:49:33 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
26.05.2023 14:17:17 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
25.05.2023 14:35:20 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
25.05.2023 13:20:22 Marta Czepil wprowadzenie OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
24.05.2023 13:16:56 Marta Czepil wprowadzenie Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
24.05.2023 13:15:08 Marta Czepil wprowadzenie Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowosci prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za okres od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
23.05.2023 21:02:31 Marta Czepil wprowadzenie NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
18.05.2023 21:07:32 Administrator wprowadzenie WYKAZ Nieruchomości do sprzedaży na terenie miasta i gminy Głuszyca z dnia 18 maja 2023 roku WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
18.05.2023 14:00:43 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
17.05.2023 17:57:31 Marta Czepil wprowadzenie Rok 2023 - Budżet Gminy Budżet
17.05.2023 13:57:31 Marta Czepil wprowadzenie ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
17.05.2023 13:15:00 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
17.05.2023 13:14:11 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia Radnych kadencji 2018-2023 Oświadczenia majątkowe
16.05.2023 15:27:24 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
16.05.2023 15:22:54 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
16.05.2023 15:19:51 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
15.05.2023 14:10:42 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
15.05.2023 07:37:32 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
15.05.2023 07:36:51 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
12.05.2023 09:27:37 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
12.05.2023 09:21:39 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
12.05.2023 07:29:11 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
11.05.2023 07:51:08 Marta Czepil wprowadzenie PODZIAŁ GMINY GŁUSZYCA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
11.05.2023 07:44:38 Marta Czepil wprowadzenie DOSTOSOWANIE OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH GMINY GŁUSZYCA DO STANU FAKTYCZNEGO BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
10.05.2023 13:45:37 Administrator aktualizacja WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 13:45:23 Administrator aktualizacja WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 13:45:13 Administrator wprowadzenie WYKAZ WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
10.05.2023 08:29:58 Marta Czepil aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
09.05.2023 15:01:40 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
09.05.2023 08:29:29 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
08.05.2023 13:56:49 Agnieszka Malinowska aktualizacja Wykaz gniazd selektywnych na terenie miasta Głuszyca Zasady Segregacji Odpadów
08.05.2023 13:50:08 Agnieszka Malinowska aktualizacja Odbiór odpadów zielonych maj - czerwiec 2023 Akcje cykliczne
08.05.2023 13:49:55 Agnieszka Malinowska aktualizacja Odbiór odpadów zielonych maj - czerwiec 2023 Akcje cykliczne
08.05.2023 07:50:23 Marta Czepil wprowadzenie OGŁOSZENIE O WYBORACH WYBORY DO RADY KADENCJI 2023-2026
05.05.2023 10:45:08 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
04.05.2023 13:50:16 Marta Czepil aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r. Zarządzenia Burmistrza
04.05.2023 10:50:17 Marta Czepil aktualizacja NIBITZKiZP.271.2.5.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
04.05.2023 10:40:56 Marta Czepil aktualizacja Plan zamówień publicznych na 2023 r. Zamówienia publiczne 2023
04.05.2023 09:59:23 Administrator wprowadzenie WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2023 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najem / dzierżawy
02.05.2023 12:34:09 Marta Czepil aktualizacja Sesje Rady Miejskiej w 2023 Sesje Rady Miejskiej 2023
02.05.2023 12:31:52 Marta Czepil aktualizacja Sesje Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
02.05.2023 12:28:04 Marta Czepil aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
02.05.2023 11:13:46 Marta Czepil aktualizacja Interpelacje i zapytania - 2023 r. Interpelacje
02.05.2023 11:12:26 Marta Czepil aktualizacja PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY Podmiot odbierający
02.05.2023 11:11:20 Marta Czepil aktualizacja PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY Podmiot odbierający
28.04.2023 22:27:50 Marta Czepil aktualizacja Analiza stanu gospodarki odpadami Analizy stanu gospodarki odpadami
28.04.2023 22:22:45 Marta Czepil wprowadzenie NIBITZKiZP.271.2.7.2023 Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
28.04.2023 15:29:03 Marta Czepil aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl