BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia publiczne 2023 » Zapytania ofertowe do 130 tys. zł
Zapytania ofertowe do 130 tys. zł

NIBITZKiZP.271.2.14.2023

Głuszyca, 12 grudnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.14.2023
(dot. utworzenia i prowadzenia PSZOK)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.14.2023
2. Formularz oferty i załączniki
3. Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 5 - Projekt umowy
5. Formularz z wyboru oferty

Wprowadził Marta Czepil 12.12.2023 15:28:55
Opublikował Marta Czepil 12.12.2023 15:28:55
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 12.12.2023 15:28:55
Zaktualizował Marta Czepil 29.12.2023 11:42:21
Wprowadził Marta Czepil 14.11.2023 13:08:03
Opublikował Marta Czepil 14.11.2023 13:08:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 14.11.2023 13:08:03
Zaktualizował Sylwia Kaminska 14.12.2023 09:42:58
Wprowadził Marta Czepil 19.10.2023 15:11:21
Opublikował Marta Czepil 19.10.2023 15:11:21
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 19.10.2023 15:11:21
Zaktualizował Marta Czepil 14.11.2023 12:47:28
Wprowadził Administrator 19.06.2023 14:48:45
Opublikował Administrator 19.06.2023 14:48:45
Odpowiedzialny za treść Administrator 19.06.2023 14:48:45
Zaktualizował Marta Czepil 29.01.2024 18:34:38

NIBITZKiZP.271.2.8.2023

Głuszyca, 23 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.8.2023
(dotyczy wykonania wewnętrznej instalacji gazowej)

1. Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.8.2023
2. Formularz oferty wraz z załącznikami
3. Projekt umowy - załącznik nr 6
4. OPZ - załącznik nr 7
5. Forumlarz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 23.05.2023 21:02:31
Opublikował Marta Czepil 23.05.2023 21:02:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 23.05.2023 21:02:31
Zaktualizował Marta Czepil 12.06.2023 07:53:09
Wprowadził Marta Czepil 28.04.2023 22:22:45
Opublikował Marta Czepil 28.04.2023 22:22:45
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.04.2023 22:22:45
Zaktualizował Marta Czepil 15.05.2023 14:10:42

NIBITZKiZP.271.2.6.2023

Głuszyca, 26 kwietnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.6.2023
(dotyczy budowy boiska do koszykówki)
 
 
Wprowadził Marta Czepil 26.04.2023 12:17:46
Opublikował Marta Czepil 26.04.2023 12:17:46
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.04.2023 12:17:46
Zaktualizował Sylwia Kaminska 17.05.2024 11:42:25

NIBITZKiZP.271.2.5.2023

Głuszyca, 18 kwietnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.5.2023
(dotyczy pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.5.2023
2. Formularz oferty wraz z załącznikami
3. Projekt umowy - załącznik nr 6
4. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Administrator 18.04.2023 14:05:19
Opublikował Administrator 18.04.2023 14:05:19
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.04.2023 14:05:19
Zaktualizował Marta Czepil 04.05.2023 10:50:17
Wprowadził Administrator 14.04.2023 11:43:37
Opublikował Administrator 14.04.2023 11:43:37
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.04.2023 11:43:37
Zaktualizował Marta Czepil 26.04.2023 13:16:44

NIBITZKiZP.271.2.3.2023

Głuszyca, 9 marca 2023 r.

Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.3.2023
(dotyczy aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głuszyca)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.3.2023
2. Zał. 1 - Formularz ofertowy
3. Zał. 2 - Oświadczenie spełnianie warunków
4. Zał. 3 - Oświadczenie brak podstaw wykluczenia
5. Zał. 4 - Wykaz usług
6. Zał. 5 - Projekt umowy
7. Formularz dokument. postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 09.03.2023 13:54:47
Opublikował Marta Czepil 09.03.2023 13:54:47
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 09.03.2023 13:54:47
Zaktualizował Marta Czepil 20.03.2023 13:42:30
Wprowadził Marta Czepil 13.01.2023 16:13:57
Opublikował Marta Czepil 13.01.2023 16:13:57
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 13.01.2023 16:13:57
Zaktualizował Marta Czepil 26.01.2023 13:40:23
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl