Rejestr zmian
Rejestr zmian
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
24.01.2019 10:11:44 Administrator aktualizacja Harmonogram prac komisji stałych Rady Miejskiej w Głuszycy w miesiącu STYCZNIU 2019 r. Harmonogram komisji stałych Rady Miejskiej
24.01.2019 10:07:42 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
24.01.2019 10:06:02 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
23.01.2019 12:10:56 Aneta Literska aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
23.01.2019 12:09:37 Aneta Literska aktualizacja Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
23.01.2019 11:03:11 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
23.01.2019 09:11:10 Administrator aktualizacja Rok 2019 - Budżet Gminy Budżet
23.01.2019 09:04:31 Administrator aktualizacja Rok 2019 - Budżet Gminy Budżet
22.01.2019 09:34:12 Aneta Literska aktualizacja Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH
22.01.2019 08:19:38 Administrator aktualizacja Plan zamówień publicznych 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
21.01.2019 14:56:26 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
18.01.2019 13:18:25 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
18.01.2019 12:18:52 Administrator aktualizacja Interpelacje Interpelacje
18.01.2019 10:47:29 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
18.01.2019 10:46:27 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
18.01.2019 09:51:29 Administrator aktualizacja Rejestry dotyczące opróżniania i transportu nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:42:08 Administrator aktualizacja Zbiorniki bezodpływowe na ternie gminy Głuszyca Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:38:25 Administrator aktualizacja Rejestry dotyczące opróżniania i transportu nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:37:10 Administrator wprowadzenie Zbiorniki bezodpływowe na ternie gminy Głuszyca Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:32:54 Administrator aktualizacja Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:14:11 Administrator wprowadzenie Rejestry dotyczące opróżniania i transportu nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 09:08:41 Administrator aktualizacja Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 08:53:16 Administrator aktualizacja Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Nieczystości ciekłe
18.01.2019 08:50:53 Administrator wprowadzenie Nieczystości ciekłe Nieczystości ciekłe
18.01.2019 08:07:47 Administrator aktualizacja IiR.271.2.3.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
18.01.2019 08:05:54 Administrator wprowadzenie Plan zamówień publicznych 2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
17.01.2019 16:56:06 Administrator aktualizacja Gospodarka Odpadami Gospodarka Odpadami
16.01.2019 14:27:52 Administrator aktualizacja DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH
16.01.2019 11:04:14 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
16.01.2019 11:00:40 Administrator aktualizacja Skład Rady Miejskiej w Głuszycy RADA MIEJSKA 2018-2023
16.01.2019 10:43:09 Administrator aktualizacja Harmonogram prac komisji stałych Rady Miejskiej w Głuszycy w miesiącu STYCZNIU 2019 r. Harmonogram komisji stałych Rady Miejskiej
15.01.2019 17:10:23 Administrator wprowadzenie O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GŁUSZYCY BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
15.01.2019 16:12:50 Administrator aktualizacja IiR.271.2.5.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 16:12:37 Administrator aktualizacja Iir.271.2.5.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 16:11:36 Administrator wprowadzenie Iir.271.2.5.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 16:10:59 Administrator wprowadzenie IiR.271.2.4.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 16:09:22 Administrator wprowadzenie IiR.271.2.3.2019 Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 16:04:15 Administrator aktualizacja Zapytanie ofertowe Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
15.01.2019 12:54:03 Administrator aktualizacja Urząd Miejski Głuszyca - dane teleadresowe Dane adresowe
15.01.2019 12:52:25 Administrator aktualizacja Urząd Miejski Głuszyca - dane teleadresowe Dane adresowe
15.01.2019 09:42:37 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
15.01.2019 09:38:25 Sylwia Wojtowicz wprowadzenie III Edycja Konkursu Wybieram Wybory BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
10.01.2019 09:56:15 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
08.01.2019 16:43:39 Aneta Literska aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r. Zarządzenia Burmistrza
08.01.2019 13:10:24 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
08.01.2019 13:06:51 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2019 Sesje Rady Miejskiej 2019
08.01.2019 13:02:45 Administrator aktualizacja Sesje Rady Miejskiej 2018 Sesje Rady Miejskiej 2018
08.01.2019 12:54:35 Administrator aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2019 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
08.01.2019 12:41:36 Administrator aktualizacja Uchwały Rady Miejskiej 2018-2019 Podjęte uchwały Rady Miejskiej
07.01.2019 20:51:41 Administrator wprowadzenie Zapytanie ofertowe Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl