BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne 2021
Zamówienia Publiczne 2021

Platforma zakupowa

Wszelkie postępowania przetargowe prowadzone przez Gminę Głuszyca znajdują się w poniższym linku.

https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca

Wprowadził Marta Czepil 12.01.2022 10:30:53
Opublikował Marta Czepil 12.01.2022 10:30:53
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 12.01.2022 10:30:53
Wprowadził Marta Czepil 12.01.2022 10:31:22
Opublikował Marta Czepil 12.01.2022 10:31:22
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 12.01.2022 10:31:22

NIBITZKiZP.271.2.13.2021

Głuszyca, 1 września 2021 r.

Gmina Głuszyca: Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.13.2021
(dot. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.13.2021
2. Formularz oderty wraz z załącznikami
3. Projekt umowy
4. Ogłoszenie_67193
5. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 01.09.2021 15:20:14
Opublikował Marta Czepil 01.09.2021 15:20:14
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.09.2021 15:20:14
Zaktualizował Agata Majewska 15.09.2021 11:38:30

NIBITZKiZP.271.2.11.2021

Głuszyca, 30 czerwca 2021 r.

Gmina Głuszyca: Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.11.2021
(dot. usuwania wyrobów zawierających azbest)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.11.2021
2. Zał. 1 - formularz ofertowy
3. Zał. 2 - Oświadczenie
4. Zał. 3 - wzór KPO
5. Zał. 4 - Wzór - protokół odbioru
6. Zał. 5 - Projekt umowy
7. Formularz dokumentujący postępowanie
8. Ponowny wybór oferty

Wprowadził Marta Czepil 30.06.2021 10:23:02
Opublikował Marta Czepil 30.06.2021 10:23:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 30.06.2021 10:23:02
Zaktualizował Marta Czepil 22.09.2021 13:09:21

NIBITZKiZP.271.2.10.2021

Głuszyca, 15 czerwca 2021 r.

Gmina Głuszyca: Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.10.2021
(dot. świadczenia usług animacyjnych dla grupy osób niesamodzielnych)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.10.2021
2. Formularz oferty z załącznikami
3. Zał. nr 4 - projekt umowy
4. Ogłoszenie_54193
5. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 16.06.2021 18:11:18
Opublikował Marta Czepil 16.06.2021 18:11:18
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 16.06.2021 18:11:18
Zaktualizował Marta Czepil 25.06.2021 11:42:45

NIBITZKiZP.271.2.9.2021

Głuszyca, 14 czerwca 2021 r.

Gmina Głuszyca: zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.9.2021
(dot. całodobowych usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi realizowanych w Głuszycy)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.9.2021
2. Formularz oferty z załącznikami
3. Zał. nr 4 - projekt umowy
4. Ogłoszenie_53607
5. Modyfikacja zapytania ofertowego NIBITZKiZP.271.2.9.2021
6. Ogłoszenie 53607 (2)
7. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 14.06.2021 15:13:56
Opublikował Marta Czepil 14.06.2021 15:13:56
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 14.06.2021 15:13:56
Zaktualizował Marta Czepil 24.06.2021 15:13:58

NIBITZKiZP.271.2.8.2021

Głuszyca, 26.05.2021 r.

Gmina Głuszyca: zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.8.2021
(dot. świadczenia usług animacyjnych dla grupy osób niesamodzielnych)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.8.2021
2. Formularz oferty z załącznikami
3. Zał. nr 4 - projekt umowy
4. Ogłoszenie_50575
5. Formularz dokumentujący postępowanie
6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wprowadził Marta Czepil 26.05.2021 13:46:06
Opublikował Marta Czepil 26.05.2021 13:46:06
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.05.2021 13:46:06
Zaktualizował Marta Czepil 16.06.2021 17:51:55

NIBITZKiZP.271.2.7.2021

Głuszyca, 26.05.2021 r.

Gmina Głuszyca: zapytanie ofertowe nr NIBITZKiZP.271.2.7.2021
(dot. świadczenia usług animacyjnych dla grupy osób niesamodzielnych)

1. Zapytanie ofertowe NIBITZKiZP.271.2.7.2021
2. Formularz oferty z załącznikami
3. Zał. nr 4 - projekt umowy
4. Ogłoszenie_50556
5. Formularz dokumentujący postępowanie

Wprowadził Marta Czepil 26.05.2021 13:38:51
Opublikował Marta Czepil 26.05.2021 13:38:51
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.05.2021 13:38:51
Zaktualizował Marta Czepil 07.06.2021 14:22:32
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl