BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2022
Zarządzenia 2022

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2022 r.

Nr 116/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 115/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 114/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury miejskiej

Nr 113/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę budynku "Chaty Łomnickiej"

Nr 112/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury miejskiej

Nr 111/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna

Nr 110/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 109/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnina 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Kamili Stawinogi, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 108/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 64/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15.07.2022

Nr 107/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 106/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury miejskiej

Nr 105/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 104/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sporzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 103/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 102/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego z wyłączeniem wydawania decyzji

Nr 101/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 100/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku węglowego w Gminie Głuszyca

Nr 99/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 98/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie powołania członkiń Rady Kobiet działającej przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 97/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie odwołania członkiń Rady Kobiet działającej przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 96/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 95/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2023 rok

Nr 94/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 93/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 92/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 91/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 90/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głuszyca

Nr 89/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania kokmisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Nr 88/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 października 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 76/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2022 r.

Nr 87/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Nr 86/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 85/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 84/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustanego nieograniczonego

Nr 83/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca 

Nr 82/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Nr 81/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożonych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 80/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruychomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 79/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca

Nr 78/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawie dodatku węglowego, ustalenia prawa do tego dodatku z wyłączeniem wydawania decyzji

Nr 77/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 września 2022 r. w sprawie użytkowania grzewczych urządzeń elektrycznych

Nr 76/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2022 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

Nr 75/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 74/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca

Nr 73/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 72/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku nawalnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca

Nr 71/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 70/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku węglowego w Gminie Głuszyca

Nr 69/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 68/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2023 rok [załączniki 1-12]

Nr 67/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 66/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszskańców

Nr 65/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 64/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 63/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 62/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na rok 2022 r.

Nr 61/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 60/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 59/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nierruchomości gruntowej niezabudowanej rolnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 58/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 75/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawia utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Nr 57/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawia powołaniia Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Marty Bulki, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 56/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawia wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 55/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca

Nr 54/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na 2022 rok

Nr 53/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2021 rok

Nr 52/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 51/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 49/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 48/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 47/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 46/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie organizacji zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Głuszyca

Nr 45/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 44/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2021 rok

Nr 43/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Głuszyca

Nr 42/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 41/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomści stanowiących właśność Gminy Głuszyca

Nr 40/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 39/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 38/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania i użytkowania zezwoleń na przejazd pojazdów ciężarowych po drodze gminnej objętej ograniczeniem tonażowym

Nr 37/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej z Zarządzeniu nr 35/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11.04.2022 roku

Nr 36/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 35/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany nieruchomości między Gminą Głuszyca a osobą fizyczną

Nr 34/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Sprawozdanie | CK-MBP]

Nr 33/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 32/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 31/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 30/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Głuszycy spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr 29/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 28/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 27/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Głuszyca w roku 2022

Nr 26/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie dotyczące przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 25/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 24/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ludmiły Janickiej - Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 23/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Pryt - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 22/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Szyszki - Starszego specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 21/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Ewy Sławik - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 20/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pana Bartłomieja Nerlo Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 19/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia dla Pani Katarzyny Starzyńskiej Dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy

Nr 18/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 17/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, załączników do regulaminu, instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych, rejestru udostępnień oraz rejestru naruszeń

Nr 16/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 marca 2022 r. w spawie powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 15/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 14/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 13/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Nr 12/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2022 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących właność Gminy Głuszyca

Nr 11/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 10/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy [załącznik]

Nr 9/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 r. 

Nr 8/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 7/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Rady Kobiet działającej przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 6/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 5/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 4/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 3/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 2/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 1/O/2022 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w roku 2022

Wprowadził Marta Czepil 03.01.2023 13:52:42
Opublikował Marta Czepil 03.01.2023 13:52:42
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 03.01.2023 13:52:42
Zaktualizował Marta Czepil 12.01.2023 13:41:30
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl