BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2023
Zarządzenia 2023

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2023 r.

Zarządzenie nr 126/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Zarządzenie nr 125/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 124/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 123/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw finansowych

Zarządzenie nr 122/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 121/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Zarządzenie nr 120/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofer złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Zarządzenie nr 119/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy oraz określenia regulaminu pracy tej komisji

Zarządzenie nr 118/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca

Zarządzenie nr 117/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/O/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność 

Zarządzenie nr 116/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 115/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 3 w Głuszycy do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na cele związanne z utworzeniem mieszkania wspomaganego

Zarządzenie nr 114/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zarządzenie nr 113/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Zarządzenie nr 112/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 111/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 110/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 109/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Eweliny Korba, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 108/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040 oraz projektu uchwały w sprawie budżety Gminy Głuszyca na 2024 rok

Zarządzenie nr 107/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Zarządzenie nr 106/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 105/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 104/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 103/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 102/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmiann w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 101/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 100/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi mieszkańców w zakresie programów pomocowych w wymiarze pełnego etatu

Zarządzenie nr 99/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Zarządzenie nr 98/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i płac oświaty

Zarządzenie nr 97/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 r.

Zarządzenie nr 96/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Zarządzenie nr 95/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 94/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi mieszkańców w zakresie programów pomocowych w wymiarze pełnego etatu

Zarządzenie nr 93/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 92/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 91/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 września 2023 r. w sprawie Zarządzenia nr 78/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospoolitej Polskiej zarządzoych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie nr 90/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2023 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zarządzenie nr 89/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie nr 88/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Zarządzenie nr 87/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożonych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 86/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr 85/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Zarządzenie nr 84/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 83/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Zarządenie nr 82/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 81/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 80/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 79/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 46/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2023-2026

Zarządzenie nr 78/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospoolitej Polskiej zarządzoych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie nr 77/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie 76/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2029 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 75/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 74/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 73/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obsługi przedsiębiorców

Zarządzenie nr 72/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów plannistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszycca na 2024 rok [załączniki]

Zarządzenie nr 71/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 70/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 69/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 68/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 67/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków

Zarządzenie nr 66/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 65/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca 

Zarządzenie nr 64/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Zarządzenie nr 63/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca 

Zarządzenie nr 62/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie powołowania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 61/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie połowania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 60/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 59/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 46/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2023-2026

Zarządzenie nr 58/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 57/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw oświaty i rozliczeń finansowych

Zarządzenie nr 56/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Zarządzenie nr 55/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 54/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 53/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Ewy Piątek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Joanny Hulewicz, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na rok 2023

Zarządzenie nr 50/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 49/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 48/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy

Zarządzenie nr 47/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 46/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2023-2026

Zarządzenie nr 45/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2022 rok

Zarządzenie nr 44/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 43/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Burmistrza Głuszycy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2023-2026

Zarządzenie nr 42/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektu i zaszeregowania do rodzaju pole biwakowe (kempingowe)

Zarządzenie nr 41/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 40/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

Zarządzenie nr 39/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 38/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 r.

Zarządzenie nr 37/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2022 rok

Zarządzenie nr 36/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

Zarządzenie nr 35/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie nr 34/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 33/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca 

Zarządzenie nr 32/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 31/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 30/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 29/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Zarządzenie nr 28/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 27/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 26/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 25/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 24/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [sprawozdanie z wykonania budżetu|sprawozdanie z wykonania planu finansowego CK-MBP]

Zarządzenie nr 23/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 22/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 21/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 20/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz mieszkańców Gminy Głuszyca 

Zarządzenie nr 19/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 18/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie aktualizacji Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w Projekcie

Zarządzenie nr 17/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w Projekcie

Zarządzenie nr 16/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia aktualizacji Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru SL2014 u Beneficjenta RPDS w projekcie "Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia"

Zarządzenie nr 15/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentów w projekcie "Twoja szansa na dobrą pracę: aktywizacja zawodowa imigrantów powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia"

Zarządzenie nr 14/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków

Zarządzenie nr 13/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków I etap

Zarządzenie nr 12/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Zarządzenie nr 11/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 10/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 9/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 8/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi

Zarządzenie nr 7/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę budynku "Chaty Łomnickiej"

Zarządzenie nr 6/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 5/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 4/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 3/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabuytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków 

Zarządzenie nr 2/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Zarządzenie nr 1/O/2023 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy [Regulamin]

Wprowadził Marta Czepil 08.01.2024 10:13:41
Opublikował Marta Czepil 08.01.2024 10:13:41
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 08.01.2024 10:13:41
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl