BIP » MIENIE KOMUNALNE » WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wprowadził Administrator 15.01.2024 14:08:38
Opublikował Administrator 15.01.2024 14:08:38
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2024 14:08:38
Zaktualizował Joanna Drzygała 29.05.2024 08:33:26
Wprowadził Administrator 21.11.2023 11:54:25
Opublikował Administrator 21.11.2023 11:54:25
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2023 11:54:25
Zaktualizował Administrator 21.11.2023 13:10:02
Wprowadził Administrator 02.10.2023 09:03:59
Opublikował Administrator 02.10.2023 09:03:59
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.10.2023 09:03:59
Zaktualizował Administrator 03.10.2023 15:07:38
Wprowadził Administrator 28.09.2023 18:23:44
Opublikował Administrator 28.09.2023 18:23:44
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.09.2023 18:23:44
Wprowadził Administrator 05.09.2023 15:10:54
Opublikował Administrator 05.09.2023 15:10:54
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.09.2023 15:10:54
Wprowadził Administrator 10.08.2023 09:47:13
Opublikował Administrator 10.08.2023 09:47:13
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.08.2023 09:47:13
Zaktualizował Administrator 10.08.2023 09:48:59
Wprowadził Administrator 06.07.2023 20:59:47
Opublikował Administrator 06.07.2023 20:59:47
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 06.07.2023 20:59:47
Wprowadził Administrator 18.05.2023 21:07:32
Opublikował Administrator 18.05.2023 21:07:32
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 18.05.2023 21:07:32

WYKAZ

WYKAZ
dotyczący przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa z dnia 10.05.2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Burmistrz Głuszycy ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 poz. 344) upływa w dniu 22.06.2023 r.

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni, od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj do dnia 01.06.2023 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- wykaz

Wprowadził Administrator 10.05.2023 13:45:13
Opublikował Administrator 10.05.2023 13:45:13
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.05.2023 13:45:13
Zaktualizował Administrator 10.05.2023 13:45:37

WYKAZ

WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do sprzedaży z dnia 02.12.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Głuszycy ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 13.01.2023 r.

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni, od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj do dnia 23.12.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- wykaz

 

 

Wprowadził Administrator 02.12.2022 15:18:47
Opublikował Administrator 02.12.2022 15:18:47
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.12.2022 15:18:47

WYKAZ

WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do sprzedaży z dnia 15.07.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Głuszycy ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 26.08.2022 r.

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni, od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj do dnia 12.08.2022 r.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
- wykaz

 

 

Wprowadził Administrator 15.07.2022 15:17:47
Opublikował Administrator 15.07.2022 15:17:47
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.07.2022 15:17:47
Zaktualizował Administrator 15.07.2022 15:18:15

WYKAZ

WYKAZ

 

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych
do sprzedaży z dnia 10.06.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Głuszycy ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Uwaga: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 25.07.2022 r.

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni, od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj do dnia 01.07.2022 r.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Do pobrania:
-wykaz

 

Wprowadził Administrator 10.06.2022 15:09:28
Opublikował Administrator 10.06.2022 15:09:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.06.2022 15:09:28
Zaktualizował Administrator 10.06.2022 15:10:58

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2022

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

 

 

 

Wprowadził Administrator 15.03.2022 12:40:52
Opublikował Administrator 15.03.2022 12:40:52
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.03.2022 12:40:52
Zaktualizował Administrator 15.03.2022 12:46:02
Wprowadził Administrator 14.09.2021 15:09:58
Opublikował Administrator 14.09.2021 15:09:58
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.09.2021 15:09:58
Zaktualizował Administrator 14.09.2021 15:12:34

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2021

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

 

Wprowadził Administrator 09.02.2021 23:53:42
Opublikował Administrator 09.02.2021 23:53:42
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 09.02.2021 23:53:42
Zaktualizował Administrator 28.12.2021 17:57:57
Wprowadził Administrator 10.04.2020 17:58:08
Opublikował Administrator 10.04.2020 17:58:08
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 10.04.2020 17:58:08
Zaktualizował Administrator 27.07.2020 14:57:08
Wprowadził Administrator 31.01.2019 11:47:52
Opublikował Administrator 31.01.2019 11:47:52
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 31.01.2019 11:47:52
Zaktualizował Administrator 20.12.2019 17:49:02
Wprowadził Administrator 16.08.2018 16:03:31
Opublikował Administrator 16.08.2018 16:03:31
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.08.2018 16:03:31
Zaktualizował Administrator 23.11.2018 16:49:53

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

 

 

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY:

WYKAZ WYWIESZA SIĘ NA OKRES OD 29. 07.2011 ROKU
DO DNIA 20.08.2011 ROKU.

Wprowadził osoba odpowiedzialna 09.11.2011 00:00:00
Opublikował osoba odpowiedzialna 09.11.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 09.11.2011 00:00:00
Zaktualizował Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 10:43:19
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl